wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 100/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne
Zakres przedmiotowy dokumentu dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocław rejonie ulic: Transportowca, Szymborskiej i Nowej
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył mgr Adam Stańczyk; Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2010-03-10
Data wydania dokumentu 2010-02-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-02-24
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 98/2011, 99/2011, 101/2011, 102/2011, 137/2011, 141/2011, 142/2011, 24/2012, 25/2012, 26/2012, 33/2012, 25/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Rasała
Data wprowadzenia 2013-04-24 11:06:46