wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 204/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
Zakres przedmiotowy dokumentu dla terenu położonego w rejonie ulic: Świętokrzyskiej, Prezydenta Franklina Roosevelta, Solankowej i Zygmunta Wilkońskiego
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat inowrocławski
Gmina Inowrocław (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy WGP-II.6721.1.2011.D
Dokument wytworzył Pracownia Ochrony Środowiska PRO GAJA w Bydgoszczy - mgr inż. Hanna Bukowska
Data wpływu dokumentu 2011-04-14
Data wydania dokumentu 2011-04-10
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Inowrocławia
Siedziba ul. Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław
Telefon 52 3555300
E-mail urzad@inowroclaw.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-10-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 128/2011, 131/2011, 188/2011, 189/2011, 208/2011, 218/2011, 29/2012, 30/2012, 31/2012, 32/2012, 26/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Damian Facalusiak
Data wprowadzenia 2013-04-24 13:20:54