wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 355/2012
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Zezwolenie na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie w terminie do 30 kwietnia 2013 roku 6 szt. drzewa gat. jesion wyniosły o obwodzie 2 x 90 cm, 4 x 75 cm, rosnących na działce nr 400/2 pasa drogowego przy ul. Smyków w Bochni, stanowiących własność Gminy Bochnia.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo małopolskie
Powiat bocheński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy OŚ.613.57.2012.HR
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Bochnia
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2013-01-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Bochni
Siedziba ul. Kazimierza Wielkiego 31, 32-700 Bochnia
Telefon (0 14) 615-37-00
E-mail powiat@bochnia.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 354/2012
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Michałowska
Data wprowadzenia 2013-04-25 10:16:56