wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 109/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia - dla KP PSPoż. : "Termomodernizacja obiektów Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, al. Niepodległości 8-10 "
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy DIM.Oś.6220.10.2013
Dokument wytworzył Referat Ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2013-04-29
Data wydania dokumentu 2013-04-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 75/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2013-04-29 10:54:00