wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 355/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Sprawozdanie z pomiarów
Zakres przedmiotowy dokumentu AKWAWIT Polmos ul. Monopolowa 4, 51-501 Wrocław Zakład Produkcyjny w Lesznie ul. Świeciechowska 2, 64-100 Leszno
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat Leszno (miasto na prawach powiatu)
Gmina
Sprawa
Znak sprawy GK-O.6224.3.2013
Dokument wytworzył EKOLOGUS Laboratorium Badań Środowiskaowych
Data wpływu dokumentu 2013-04-22
Data wydania dokumentu 2013-04-29
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Leszna
Siedziba ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno
Telefon 655298100
E-mail um@leszno.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-04-29
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Poloch
Data wprowadzenia 2013-04-29 11:16:49