wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 91/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na usunięcie sześciu drzew (dwie wierzby i cztery olsze) rosnących w granicy działek 830/1 i 822/5 położonych w Drogomyślu.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat cieszyński
Gmina Strumień
Sprawa
Znak sprawy GNS.6131.61.2011
Dokument wytworzył Burmistrz Strumienia
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-05-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Strumień
Siedziba Rynek 4, 43-246 Strumień
Telefon (033) 85-70-142
E-mail sekretariat@um.strumien.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-07-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 90/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Danuta Staroń
Data wprowadzenia 2013-05-13 07:49:41