wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 512/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentów terenów górniczych Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK "Murcki - Staszic" i KWK „Wieczorek” obejmującego dwa tereny zlokalizowane w rejonie ulic Barbórki i Adama (teren nr 1) oraz ulicy 73 Pułku Piechoty (teren nr 2) w Katowicach.
Zakres przedmiotowy dokumentu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. KWK „Wieczorek” obejmujący teren zlokalizowany w rejonie ulicy 73 Pułku Piechoty w Katowicach.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Firma Projektowa "Bogacz"
Data wpływu dokumentu 2012-06-13
Data wydania dokumentu 2012-06-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-05-13
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 504/2013, 505/2013, 508/2013, 509/2013, 510/2013, 511/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-05-13 14:48:09