wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 79/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja w sprawie wycinki drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja w sprawie wycinki drzew rosn. na dz. nr 225/2 obr ew Kretomino
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo zachodniopomorskie
Powiat koszaliński
Gmina Manowo
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.27.2013.MOŚ
Dokument wytworzył Wójt Gminy Manowo
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2013-06-04
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Manowo
Siedziba Manowo, 76-015 Manowo
Telefon 094 318-32-20
E-mail urzad@manowo.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-06-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Magdalena Osińska -Śliwa
Data wprowadzenia 2013-06-04 10:02:19