wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 17/2013
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
Zakres przedmiotowy dokumentu postanowienie odstępujące od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa o część magazynową istniejącej zabudowy produkcyjno – magazynowej z zapleczem socjalno – biurowym na nieruchomości oznaczonej nr ewid. 95, obręb Ciele, położonej w miejscowości Ciele przy ul. Kościelnej, gm. Białe Błota"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy OŚ. 6220.27.2013.KOŚ
Dokument wytworzył Anna Zdunek
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2013-06-12
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-06-12
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Zdunek
Data wprowadzenia 2013-06-15 10:04:57