wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 24/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o pozwolenia na budowę
Zakres przedmiotowy dokumentu rozbudowa istniejących gazociągów dystrybucyjnych wysokiego ciśnienia na trasie Mościczki, gm. Witnica- Os. Warniki w Kostrzynie nad Odrą- Etap II zakres rozbudowy na dz. nr 142 w Krześniczce, gm. Witnica.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina
Sprawa
Znak sprawy BŚ-BA.G/7351/993/10
Dokument wytworzył Wielkopolska Spółka Gazownictwa ul. Grobla 15, 61-859 Poznań
Data wpływu dokumentu 2010-12-16
Data wydania dokumentu 2010-12-15
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp.
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (095) 7330-474
E-mail starostwo@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-21
Uwagi załączniki: oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, decyzja środowiskowa, 4 egz. projektu budowlanego
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Gach
Data wprowadzenia 2010-12-21 13:03:42