wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 148/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne - stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. GOR3021A w Winicy; ul. Świerczewskiego 12.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo lubuskie
Powiat gorzowski
Gmina Witnica
Sprawa
Znak sprawy BŚ.6221.2.4.2011.OŚ
Dokument wytworzył P4 Sp. z o.o., ul. taśmowa 7; 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-01-26
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starosta Gorzowski
Siedziba ul. Józefa Pankiewicza 5-7, 66-400 Gorzów Wielkopolski
Telefon (95) 733 04 18
E-mail srodowisko@powiatgorzowski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-14
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Krzysztof Cisek
Data wprowadzenia 2011-04-14 14:21:09