wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 159/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji wytarzającej pole elektromagnetyczne ( stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P$ SKI3301A) zlokalizowanej w Skierniewicach przy ulicy Jana Sobieskiego 83
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy GK.6222.5.2011
Dokument wytworzył P$ Sp. z o.o., ul.Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-03-30
Data wydania dokumentu 2011-04-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 833-23-01 w.340
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Kotynia
Data wprowadzenia 2011-04-15 12:44:35