wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 160/2011
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona przed polami elektromagnetycznymi
Nazwa dokumentu Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie modyfikacji instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne (stacja bazowa telefonii komórkowej sieci P4 SKI3302A) zlokalizowanej w Skierniewicach przy ulicy Zwierzynieciej 2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo łódzkie
Powiat Skierniewice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Skierniewice
Sprawa
Znak sprawy GK. 6222.6.2011
Dokument wytworzył P4 Sp.z o.o. ul.Taśmowa 7 02-677 Warszawa
Data wpływu dokumentu 2011-04-08
Data wydania dokumentu 2011-04-14
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Skierniewice
Siedziba Rynek 1, 96-100 Skierniewice
Telefon (046) 833-23-01 w.340
E-mail umskier@skierniewice.um.gov.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Anna Kotynia
Data wprowadzenia 2011-04-15 12:51:14