wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 64/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Zakres przedmiotowy dokumentu Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 25 wierzb, 17 grochodrzewów, 9 topoli kanadyjskich, 5 jesionów, 4 dębów, wiązu górskiego, dzikiego bzu czarnego, śliwy oraz 10 m2 krzewów z lewego brzegu rzeki Bystrzycy w km 69+900 - 68+270
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat świdnicki
Gmina Świdnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy NW-L 4123-5/5/2011
Dokument wytworzył Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Nadzór Wodny w Legnicy
Data wpływu dokumentu 2011-04-01
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Świdnica
Siedziba ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
Telefon 74-856-28-00
E-mail um@um.swidnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-01
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Eleonora Sikocińska
Data wprowadzenia 2011-04-15 13:14:25