wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 81/2011
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu ochrona wód
Nazwa dokumentu ocena obszarowa wody
Zakres przedmiotowy dokumentu ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dla gminy Ostroróg za 2010 rok
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat szamotulski
Gmina Ostroróg
Sprawa
Znak sprawy 7033.2.2011
Dokument wytworzył Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach
Data wpływu dokumentu 2011-02-23
Data wydania dokumentu 2011-02-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta i Gminy Ostroróg
Siedziba ul. Wronecka 14, 64-560 Ostroróg
Telefon (61) 29 31 710
E-mail ostrorog_umig@wokiss.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Agnieszka Cembrowicz
Data wprowadzenia 2011-04-15 14:46:43