wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 927/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Aktualizacja opracowania ekofizjograficznego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”
Zakres przedmiotowy dokumentu Projekt miejscowego planu zagospodarownaia przestrzennego fragmentu Śródmieścia Katowic w rejonie ulic Kościuszki i Francuskiej w obszarze fragmentu terenu górniczego Katowickiego Holdingu Węglowego KWK „Wujek”
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Firma "Ekoid" w Katowicach
Data wpływu dokumentu 2011-11-25
Data wydania dokumentu 2011-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-07-11
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 921/2013, 922/2013, 923/2013, 924/2013, 925/2013, 926/2013, 63/2015
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-07-11 10:57:38