wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 2/2010
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
Zakres przedmiotowy dokumentu Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Domaszowice.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo opolskie
Powiat namysłowski
Gmina Domaszowice
Sprawa
Znak sprawy DH/521/10
Dokument wytworzył REMONDIS Opole Sp. z o. o.Al. Przyjaźni 9
Data wpływu dokumentu 2010-11-10
Data wydania dokumentu 2010-10-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Domaszowice
Siedziba ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
Telefon 077 410 82 85
E-mail ug@domaszowice.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2010-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Roman Gil
Data wprowadzenia 2010-11-25 14:56:26