wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 264/2013
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Starosty Tarnogórskiego udzielająca p. Teresie Bryś-Szczygieł dziającej w obrocie prawnym jako PP "BiS" z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Kużaja 47 - zezwolenia na transport odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Radzionków
Sprawa
Znak sprawy OSR.G.6233.46.2013
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-07-18
Data wydania dokumentu 2013-07-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-07-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 259/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2013-07-31 12:40:31