wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 266/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Starosty Tarnogórskiego umarzająca postępowanie w sprawie wpisu spółki HYDROSOLAR Sp. z o.o. z siedzibą w Żorach do rejestru posiadaczy zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6235.4.2013
Dokument wytworzył Sytarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-07-17
Data wydania dokumentu 2013-07-24
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-07-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 261/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2013-07-31 12:49:07