wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 366/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja dla ZPOW DAWTONA - Oddział w Płocku ul. Gwardii Ludowej 2
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 4 szt. topoli z terenu działek o nr ew. 88/2 i 88/3 przy ul. Gwardii Ludowej 2
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo mazowieckie
Powiat Płock (miasto na prawach powiatu)
Gmina Płock
Sprawa
Znak sprawy WKŚ-I.6131.91.2011.AK
Dokument wytworzył Agnieszka Kujawska
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-04-21
Dokument zatwierdził z up. Prezydenta Miasta Plocka - Alina Węgrzyn Kierownik Oddzialu Ochrony Środowiska
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-04-21
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Miasto Płock
Siedziba ul. Stary Rynek 1, 09-400 Płock
Telefon 024 367 15 55
E-mail bok8@ump.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-21
Uwagi Wycinka drzew nie podlega opłacie opłacie; Rekompensata przyrodnicza - nasadzenie 4 szt. nowych drzew.
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 291/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Teresa Januszewska
Data wprowadzenia 2011-04-21 14:27:20