wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 51/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Dezyzja w sprawie wycinki drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na wycinkę 2 szt. drzew rosnących przy ul. Leśnej w Lubaniu, działka 24/1 AM 16 Obr. V.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat lubański
Gmina Lubań (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy OŚGP.6131.48.2011
Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Lubań
Data wpływu dokumentu
Data wydania dokumentu 2011-04-22
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Lubań
Siedziba ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
Telefon 75 646 44 00
E-mail boi.um@luban.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 49/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Joanna Czyż
Data wprowadzenia 2011-04-22 12:23:06