wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 30/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Pocztowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
Data wpływu dokumentu 2012-08-31
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-09-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/2013, 29/2013, 31/2013, 44/2013, 45/2013, 46/2013, 47/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Wiekierak
Data wprowadzenia 2013-09-09 11:16:31