wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Oracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Zakres przedmiotowy dokumentu Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Porzeczkowej i Jasinieckiej w miejscowości Kruszyn Krajeński, gmina Białe Błota charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim objętym i ich wzajemne powiązania
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo kujawsko-pomorskie
Powiat bydgoski
Gmina Białe Błota
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Pracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz, ul. Gdańska 54/6, 85-021 Bydgoszcz
Data wpływu dokumentu 2012-08-31
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Gminy Białe Błota
Siedziba ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota
Telefon 52 323-90-90
E-mail sekretariat@bialeblota.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-09-09
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 32/2013, 33/2013, 35/2013, 48/2013, 49/2013, 50/2013, 51/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Andrzej Wiekierak
Data wprowadzenia 2013-09-09 16:39:37