wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 20/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącego zakładu o halę produkcyjną wraz z uzupełnieniem infrastruktury zewnętrznej (przebudowa dróg komunikacji wewnętrznej, modernizacja układu wentylacyjnego) działka 76.3/4 obręb Wądoły"
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.76374.7-14/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2010-10-11
Data wydania dokumentu 2011-04-21
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-21
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-27 11:41:04