wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 21/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Skłodowskiej-Curie zezwalająca na usunięcie drzew w zamian za nasadzenie
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie 28 drzew (15 topól Simona, 5 robinii białych, 3 jarząbów pospolitych, 2 lip szerokolistnych, 1 świerku pospolitego, 1 brzozy brodawkowatej i 1 kasztanowca białego) z nieruchomości przy ul. Wojska Polskiego w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 28 sztuk
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.7635.15-1/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-03-04
Data wydania dokumentu 2011-04-07
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-07
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 13/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-27 15:12:15