wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 29/2011
Rodzaj dokumentu sprawozdania
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy za lata 2009-2010
Zakres przedmiotowy dokumentu Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Oleśnicy za lata 2009-2010 - przyjęte Uchwałą Rady Miasta Oleśnicy Nr VI/37/2011 z dnia 29 marca 2011r.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-03-29
Data wydania dokumentu 2011-03-29
Dokument zatwierdził Rada Miasta Olesnicy
Data zatwierdzenia dokumentu 2011-03-29
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-03-31
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-28 09:20:56