wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 15-17 zezwalająca na usunięcie drzew
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja zezwalająca na usunięcie 4 drzew gatunków jesion wyniosły (3) i klon pospolity (1) z nieruchomości przy ul. Kopernika z naliczeniem opłat i ich odroczeniem w zamian za wykonanie nasadzeń zastępczych
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.6131.1-1/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-04-06
Data wydania dokumentu 2011-04-13
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-28 10:42:54