wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 36/2011
Rodzaj dokumentu inne wnioski
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Zakres przedmiotowy dokumentu prośba o zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy CM „MEDYK” ul. Mickiewicza 3, ul. 3 Maja 43-46A, 56-400 Oleśnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.6230.1-1/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-04-12
Data wydania dokumentu 2011-04-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 37/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-29 10:51:58