wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 37/2011
Rodzaj dokumentu postanowienia
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu postanowienie opiniujące program gospodarki odpadami niebezpiecznymi
Zakres przedmiotowy dokumentu postanowienie opiniujące pozytywnie program gospodarki odpadami niebezpiecznymi dla firmy CM „MEDYK” ul. Mickiewicza 3, ul. 3 Maja 43-46A, 56-400 Oleśnica
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.6230.1-2/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-04-12
Data wydania dokumentu 2011-04-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2011-04-22
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 36/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-04-29 10:52:23