wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 507/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu Decyzja odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzew.
Zakres przedmiotowy dokumentu Zezwolenie na usunięcie 3 szt.drzew gatunku lipa oraz klon rosnących na nieruchomości położonej w Pszczynie przy ul. Chopina.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat pszczyński
Gmina Pszczyna
Sprawa
Znak sprawy OŚ.6131.239.2013
Dokument wytworzył Urząd Miejski w Pszczynie referat ochrony Środowiska
Data wpływu dokumentu 2013-05-23
Data wydania dokumentu 2013-07-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miejski w Pszczynie
Siedziba ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna
Telefon 32 449-39-00
E-mail pszczyna@pszczyna.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-10-08
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 506/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Aleksandra Standura
Data wprowadzenia 2013-10-08 13:26:57