wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 57/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja o pozwoleniu na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu Budowa dworca autobusowego w Tarnowskich Górach ul. Pokoju i ul. Częstochowska.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy ZBA.73518-150/11
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2011-01-31
Data wydania dokumentu 2011-04-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 47
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2011-05-04 13:05:33