wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 173/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Załęskiej, Wincentego Pola i Ligockiej w Katowicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Biuro Rozwoju Miasta "Katowice"
Data wpływu dokumentu 2012-06-19
Data wydania dokumentu 2012-06-19
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-03-15
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 174/2013, 175/2012, 176/2013, 177/2013, 178/2013, 179/2013, 1577/2013, 1578/2013, 1581/2013, 1583/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-10-25 09:00:41