wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 326/2013
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Pozwolenie na budowę.
Zakres przedmiotowy dokumentu kanalizacji sanitarnej, przepompowni ścieków, zasilania energetycznego przepompowni oraz zjazdu z drogi gminnej do przepompowni na nieruchomościach numer: 913, 33/12, 33/4, 27/2, 27/3, 271/2, 88/3, 102, 87/8, 79, 78/1, 77/1, 77/2, 26/6, 26/5, 62/2, 62/1, 61, 60/2, 60/1, 59, 58/1, 58/4, 58/5, 58/8, 58/9, 57/8, 57/7, 57/6, 56/1, 56/11, 56/10, 56/7, 56/6, 52/2, 73/3, 73/13, 74/2, 74/6, 74/7, 75/9, 74/4, 74/5, 75/7, 80/11, 80/4, 80/7,80/8, 80/9, 76/1, 76/5, 139, 140, 142, 145, 488/1,
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Ożarowice
Sprawa
Znak sprawy BA.6740.5.85.2013
Dokument wytworzył Starowstw Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-10-28
Data wydania dokumentu 2013-10-28
Dokument zatwierdził Starosta Tarnogórski
Data zatwierdzenia dokumentu 2013-10-28
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2013-11-04
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 304/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Grzegorz Bugajewski
Data wprowadzenia 2013-11-04 11:10:38