wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 63/2010
Rodzaj dokumentu zgłoszenia
Temat dokumentu ochrona powietrza
Nazwa dokumentu Zgłoszenie instalacji
Zakres przedmiotowy dokumentu Zgłoszenie instalacji powodującej emisję do atmosfery z procesów spalania gazu ziemnego w palnikach wytwornicy pary technologicznej i kotłowni grzewczych zainstalowanych w Zakładzie Chemicznym P. Paprocki w Święciechowie
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo wielkopolskie
Powiat leszczyński
Gmina
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Zakład Chemiczny Paweł Paprocki ul. Rzemieślnicza 18 Święciechowa
Data wpływu dokumentu 2010-03-23
Data wydania dokumentu
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Lesznie
Siedziba Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
Telefon 65-529-68-01
E-mail starostwo@powiat-leszczynski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Elżbieta Okonek
Data wprowadzenia 2010-12-23 08:53:16