wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 7/2010
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Decyzja na transport odpadów.
Zakres przedmiotowy dokumentu Decyzja zezwalająca na transport odpadów dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. Studziwodzka 37.
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo podlaskie
Powiat bielski
Gmina Bielsk Podlaski (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 46, 17-100 Bielsk Podlaski
Data wpływu dokumentu 2010-11-30
Data wydania dokumentu 2010-11-25
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Bielsk Podlaski
Siedziba ul. Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski
Telefon 85-731 8188
E-mail um@bielsk-podlaski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2010-12-23
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Jolanta Chomańska
Data wprowadzenia 2010-12-23 09:07:22