wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 40/2011
Rodzaj dokumentu decyzje
Temat dokumentu ochrona zwierząt oraz roślin
Nazwa dokumentu decyzja częściowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 27 odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie drzewa
Zakres przedmiotowy dokumentu decyzja częściowa odmawiająca wydania zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity z nieruchomości przy ul. 11 Listopada 27
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat oleśnicki
Gmina Oleśnica (gmina miejska)
Sprawa
Znak sprawy GR.1.6131.5-1/2011
Dokument wytworzył K. Filipek
Data wpływu dokumentu 2011-04-13
Data wydania dokumentu 2011-05-05
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Miasto Oleśnica
Siedziba Rynek - Ratusz, 56-400 Oleśnica
Telefon 071 79 821 00
E-mail ratusz@olesnica.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-06
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/2011, 39/2011
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Filipek
Data wprowadzenia 2011-05-06 13:53:25