wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1765/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu Opracowanie ekofizjograficzne - Aneks Uwarunkowania górnicze na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą Nr X/153/11, Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty
Zakres przedmiotowy dokumentu Aneks Uwarunkowania górnicze na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czterech terenów położonych w dzielnicy Murcki w Katowicach w rejonie ulic: Kołodzieja (teren nr 1), Ćwiklińskiej (teren nr 2), Mastalerza (teren nr 3), Domeyki (teren nr 4), przyjętego uchwałą Nr X/153/11, Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2011 r., w zakresie terenów położonych w rejonie ulic: Zubera, Bielskiej i Szebesty
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Miejska Pracownia Urbanistyczna, Wydział PLanowania Przestrzennego UM Katowice
Data wpływu dokumentu 2013-08-15
Data wydania dokumentu 2013-08-16
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1764/2013, 1763/2013, 1762/2013, 1776/2013, 1777/2013, 890/2014
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-11-25 12:19:17