wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 1761/2013
Rodzaj dokumentu analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu opracowanie ekofizjograficzne do miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
Zakres przedmiotowy dokumentu opracowanie ekofizjograficzne miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Osiedla Tysiąclecia w Katowicach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat Katowice (miasto na prawach powiatu)
Gmina Katowice
Sprawa
Znak sprawy nie dotyczy
Dokument wytworzył Firma Projektowa "Bogacz"
Data wpływu dokumentu 2008-08-20
Data wydania dokumentu 2008-08-31
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Urząd Miasta Katowice
Siedziba ul. Młyńska 4 , 40-098 Katowice
Telefon 32 259 39 09
E-mail Urzad_Miasta@katowice.eu
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-11-25
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 1758/2013, 1759/2013, 1760/2013, 1774/2013, 1775/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Mariola Zych
Data wprowadzenia 2013-11-27 09:58:27