wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 345/2013
Rodzaj dokumentu koncesje, pozwolenia, zezwolenia
Temat dokumentu ochrona powierzchni ziemi
Nazwa dokumentu decyzja
Zakres przedmiotowy dokumentu Starosty Tarnogórskiego z dn. 18.11.2013 r., OŚR.G.6220.11.2013 udzielająca spółce FRESENIUS NEPHROCARE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu pozwolenia na wytwarzanie odpadów w Stacji Dializ nr 37 w Tarnowskich Górach
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo śląskie
Powiat tarnogórski
Gmina Tarnowskie Góry
Sprawa
Znak sprawy OŚR.G.6220.11.2013
Dokument wytworzył STarostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Data wpływu dokumentu 2013-10-03
Data wydania dokumentu 2013-11-18
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach
Siedziba ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry
Telefon 32 381 37 71
E-mail kancelaria@tarnogorski.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny TAK
Data zamieszczenia dokumentu 2013-11-28
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie 315/2013
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Katarzyna Rydzkowska
Data wprowadzenia 2013-11-28 11:12:07