wydruk do PDF Zapisz jako Excel
Identyfikacja
Numer karty/rok 34/2011
Rodzaj dokumentu wnioski o wydanie decyzji
Temat dokumentu inne
Nazwa dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Zakres przedmiotowy dokumentu wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja tłoczni gazu ziemnego Żuchlów”, na działce o nr ew. 229, obręb Jastrzębia
Obszar, którego dokument dotyczy
Województwo dolnośląskie
Powiat górowski
Gmina Góra
Sprawa
Znak sprawy GK.6220.5.2011
Dokument wytworzył Biuro Studiów i Projektów Gazownictwa, GAZOPROJEKT S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Data wpływu dokumentu 2011-05-04
Data wydania dokumentu 2011-04-28
Dokument zatwierdził nie dotyczy
Data zatwierdzenia dokumentu nie dotyczy
Miejsce przechowywania
Nazwa organu Gmina Góra
Siedziba ul. Mickiewicza 1, 56-200 Góra
Telefon 65 544-36-03
E-mail sekretarz@gora.com.pl
Dokument uległ zniszczeniu NIE
Wersja elektroniczna
Brak załączników.
Pozostałe informacje
Czy dokument jest ostateczny NIE
Data zamieszczenia dokumentu 2011-05-10
Uwagi
Informacja może być udostępniona TAK
Podstawa prawna
Zakres
Numery kart innych dokumentów w sprawie
Informacje wprowadził/a
Imię i nazwisko Małgorzata Tupta
Data wprowadzenia 2011-05-10 07:56:14