Rejestr działalności regulowanej

Gmina Miękinia
ul. Kościuszki 41, 55-330 Miękinia
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
KIRO/1/2012Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S.A
54-517 Wrocław, Szczecińska 5
NIP: 896-000-00-26
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Rdr/2/2023ALBA Dolny Śląsk Sp.zo.o.
54-517 Wrocław, Szczecińska 5
NIP: 886-23-70-555
e-mail:
telefon: 71/33-75-100
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
KIRO/3/2012Przedsiębiorstwo-Usłigowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp.zo.o.
59-400 Jawor, Poniatowskiego
NIP: 695-000-17-73
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
KIRO/4/2012CHEMEKO-SYSTEM sp.zo.o. Zakład Zagospodarowania Odpadów
54-519 Wrocław, Jerzmanowska 4-6
NIP: 897-16-12-750
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
KIRO/7/2012FBSerwis Wrocław Sp.z.o.o.
55-040 Wrocław, Atramentowa 10
NIP: 898-10-05-431
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
KIRO/8/2012PreZero Dolny Śląsk Sp.z.o.o.
54-530 Wrocław, Jerzmanowska 13
NIP: 692-22-56-509
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
...rozwiń »
Rdr/1/2016Zakład Usług Komunalnych Sp.z.o.o.
55-330 Miękinia, Willowa 18
NIP: 913-12-89-968
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Rdr/2/2016FCC Polska Sp.zo.o.
41-800 Zabrze, Lecha 10
NIP: 6762157648
e-mail:
telefon: Brak
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papi...rozwiń »
Rdr/1/2017P.H.U. Komunalnik Sp.zo.o.
50-518 Wrocław, Św.Jerzego 1a
NIP: 755-184-56-13
e-mail:
telefon: 774330682
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z m...rozwiń »
Rdr/2/2019Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk
26-008 Górno, Wola Jachowa 94A
NIP: 657-105-30-27
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Rdr/1/2020FBSerwis Odbiór Spz.o.o.
01-204 Warszawa, Siedmiogrodzka 9
NIP: 527-293-01-64
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Rdr/1/2023ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp.zo.o.
58-120 Jaroszów, Rusko 66
NIP: 884-22-81-452
e-mail:
telefon: Brak
13 02 05* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
1...rozwiń »
Rdr/3/2023EKOPARTNER RECYKLING Sp.zo.o.
54-300 Lubin, Zielona 3
NIP: 6922480313
e-mail:
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw