Rejestr działalności regulowanej

Urząd Gminy Bledzew
ul. Kościuszki 16, 66-350 Bledzew
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
6/6233/2012ENERIS Surowce Usługi S.A.
66-400 Gorzów Wlkp., Podmiejska 19
NIP: 5272098636
REGON: 012914009
e-mail: gorzow@grupa-eneris.pl
telefon: (95) 733 56 00
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Od...rozwiń »
3/6233/2014ZUO INTERNATIONAL Sp. Z O.O.
69-100 Kunowice, Słubicka 50
NIP: 598-15-80-228
REGON: 080124205
e-mail: biuro@zuo-international.pl
telefon: Brak
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
2/6233/2013Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Niewiadomski Sp. z o. o.
66-300 Międzyrzecz, Pamiątkowa 32
NIP: 5961766303
REGON: 210145463
e-mail: pphuniewiadomski_odpady@op.pl
telefon: (95) 742 93 72
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 06 Z...rozwiń »
4/6233/2012Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "LS-PLUS" Sp. z o.o.
61-709 Poznań, Sporna 1
NIP: 788-18-41-392
REGON: 634273738
e-mail: biuro@lsplus.pl
telefon: 614475171
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 01 09 Opakowania z tekstyliów
15 01 1...rozwiń »
3/6233/2012Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
69-200 Sulęcin, Chrobrego 3
NIP: 927-17-24-200
REGON: 211024632
e-mail: zuk@rubikon.pl
telefon: 95 755 22 36
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
8/6233/2012Zakład Usług Komunalnych Sp.z o.o.
66-440 Skwierzyna, Chrobrego 5
NIP: 596-16-63-448
REGON: 080088780
e-mail:
telefon: (95) 71 70 880
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
19 08 01 Skratki
19 08 02 Zawartość piaskowników
19 08 05 Ustabilizowane komunalne osady ściekowe
20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji
20 02 03 Inne odpa...rozwiń »
2/6233/2012Celowy Związek Gmin CZG-12
69-200 Sulęcin, Długoszyn 80
NIP: 598-14-29-460
REGON: 210601240
e-mail: czg12@kki.pl
telefon: (95) 755 93 73
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne uleg...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw