Rejestr działalności regulowanej

Urząd Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
2Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.
05-800 Pruszków, ul. Stefana Bryły 6
NIP: 534-001-64-39
REGON: 016137494
e-mail:
telefon: 22 758-66-08 ,758-20-63
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środ...rozwiń »
4P.P.H.U. ZEBRA Sp. J.
96-500 Sochaczew, ul. Wyszogrodzka 141
NIP: 837-12-19-984
REGON: 750044123
e-mail: pphu.zebra@wp.pl
telefon: 46-861-15-19
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 34 baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektronic...rozwiń »
9REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, Żyrardowska 6
NIP: 728-01-32-515
REGON: 011089141
e-mail:
telefon: 046-862-20-42
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne sk...rozwiń »
18F.H.U. "NATURA" Marek Michałowski
85-552 Bydgoszcz, ul. Serocka 11
NIP: 967-065-26-43
REGON: 091450005
e-mail: m8s@wp.pl
telefon: 52 3402918
20 01 31*-leki cytotoksyczne i cytostatyczne
20 01 32 - leki inne niż wymienione w 20 01 31...rozwiń »
19ZEBRA RECYKLING Sp. z o.o.
96-500 Sochaczew, Chemiczna 8
NIP: 837-18-13-871
REGON: 146436715
e-mail: biuro@zebra-recykling.pl
telefon: 468611519
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochron...rozwiń »
20BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
01-934 Warszawa, Arkuszowa 43
NIP: 118-009-43-15
REGON: 011773311
e-mail:
telefon: 22 835-40-48 22 865 3150/51
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochron...rozwiń »
24PARTNER Dariusz Apelski
03-046 WARSZAWA, Płytowa 1
NIP: 762-151-06-69
REGON: 130851332
e-mail:
telefon: 22/811-08-53
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
25Feniks Recykling Sp.z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Żuków 20
NIP: 5291814795
REGON: 366153786
e-mail:
telefon: Brak
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
...rozwiń »
26ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Błoniu
05-870 Błonie, Poniatowskiego 12B
NIP: 529-00-18-607
REGON: 013005527
e-mail:
telefon: 22 725 32 55
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
...rozwiń »
27MS-EKO Sp. z o.o.
03-186 Warszawa, ul.Modlińska 129 lok. U7
NIP: 718-213-14-66
REGON: 200454976
e-mail:
telefon: Brak
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z m...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw