Rejestr działalności regulowanej

Urząd Gminy Teresin
ul. Zielona 20, 96-515 Teresin
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
9REMONDIS Sp. z o.o. Oddział w Sochaczewie
96-500 Sochaczew, Żyrardowska 6
NIP: 728-01-32-515
REGON: 011089141
e-mail:
telefon: 046-862-20-42
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 23* urządzenia zawierające freony
20 01 35* zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne sk...rozwiń »
20BYŚ Wojciech Byśkiniewicz
01-934 Warszawa, Arkuszowa 43
NIP: 118-009-43-15
REGON: 011773311
e-mail:
telefon: 22 835-40-48 22 865 3150/51
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochron...rozwiń »
24PARTNER Dariusz Apelski Sp. z o.o.
00-175 WARSZAWA, Al. Jana Pawła II 80/158
NIP: 525-296-28-18
REGON: 130851332
e-mail:
telefon: 22/811-08-53
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
25Feniks Recykling Sp.z o.o.
05-825 Grodzisk Mazowiecki, Żuków 20
NIP: 5291814795
REGON: 366153786
e-mail:
telefon: Brak
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
...rozwiń »
26ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH w Błoniu
05-870 Błonie, Poniatowskiego 12B
NIP: 529-00-18-607
REGON: 013005527
e-mail:
telefon: 22 725 32 55
20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
...rozwiń »
27MS-EKO Sp. z o.o.
03-186 Warszawa, ul.Modlińska 129 lok. U7
NIP: 718-213-14-66
REGON: 200454976
e-mail:
telefon: Brak
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z m...rozwiń »
28Partner Sp. z o.o. Sp. K.
00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 80/158
NIP: 524-27-02-748
REGON: 142239828
e-mail:
telefon: 228110853
15 01 01 opakowania z papieru i tektury
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 opakowania z drewna
15 01 04 opakowania z metali
15 01 05 opakowania wielomateriałowe
15 01 06 zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
29PU Hetman Sp. z o.o.
00-971 Warszawa, Aleja Krakowska 110/114
NIP: 5222530190
REGON: 016270951
e-mail: sekretariat@puhetman.pl
telefon: 228684820
20 01 01 papier i tektura
20 01 02 szkło
20 01 08 odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10 odzież
20 01 11 tekstylia
20 01 13* rozpuszczalniki
20 01 14* kwasy
20 01 15* alkalia
20 01 17* odczynniki fotograficzne
20 01 19* środki ochron...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw