Rejestr działalności regulowanej

Urząd Miejski w Lewinie Brzeskim
ul. Rynek 1, 49-340 Lewin Brzeski
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
RP/1/2012Remondis Opole Sp. z o.o.
45-573 Opole, Al.Przyjaźni 9
NIP: 754-033-34-24
REGON: 530590474
e-mail: opole@remondis.pl
telefon: 77 454 01 94; 77 453 62 62
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowa...rozwiń »
RP/2/2012Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkiel-Dolny Śląsk Sp. z o. o.
55-200 Oława, Portowa 7
NIP: 912-108-09-07
REGON: 930343332
e-mail: olawa@vangansewinkel.pl
telefon: 71 313 29 17; 71 303 43 00
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opako...rozwiń »
RP/6/2012Zakład Komunalny Sp. z o.o.
45-574 Opole, ul. Podmiejska 69
NIP: 754-13-51-921
REGON: 531124805
e-mail: sekretariat@zaklad-komunalny.pl
telefon: 774562569 / 4562004 / fax 774563
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
RP/3/2012Wywóz Nieczystości oraz Przewóz Ładunków Wiesław Strach
42-202 Częstochowa, ul.Kosmowskiej 6m94
NIP: 573-025-01-43
REGON: 150628038
e-mail:
telefon: 34 365 91 17
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 07 Opakowania ze szkła
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające bi...rozwiń »
RP/4/2012ENVIPRO Usługi komunalne Sp. z o.o.
45-449 Opole, ul.Wschodnia 25
NIP: 754-297-79-30
REGON: 160268980
e-mail: biuro@envipro.com.pl
telefon: 800 515 616
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10...rozwiń »
RP/5/2012VEOLIA Usługi dla środowiska S.A.
47-303 Krapkowice, ul.Piastowska 38
NIP: 527-209-86-36
REGON: 012914009
e-mail: veolia_krapkowice@veolia-es.pl
telefon: 77 466 15 14
15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papi...rozwiń »
RP/7/2012BIKER Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych
49-130 Tułowice, Lipno 33
NIP: 754-109-35-60
REGON: 531283857
e-mail:
telefon: 77 460 76 55

15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05...rozwiń »
RP/8/2012Zakład Higieny Komunalnej Sp. z o.o.
49-300 Brzeg, ul.Saperska 1
NIP: 747-050-05-83
REGON: 530589347
e-mail: zhk@zhkbrzeg.com.pl
telefon: 77 416 26 77
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10...rozwiń »
RP/10/2012P.U.H. WIRGA
49-305 Brzeg, ul.1maja 7
NIP: 747-10-02-812
REGON: 530977888
e-mail:
telefon: 77 416 11 34

15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)
15 01 01 Opakowania z pa...rozwiń »
RP/11/2013STRACH I SYNOWIE Sp. z o.o.
12-202 Częstochowa, Bór 169
NIP: 573-27-38-268
REGON: 240922624
e-mail:
telefon: 34 365 91 17
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
RP/12/2013KOMUNALNIK Sp. z o.o.
49-200 Grodków, Sienkiewicza 28 - 30
NIP: 753-000-26-02
REGON: 530559613
e-mail: adm@komunalnik.eu
telefon: 77 415 55 75
20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
20 01 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 08 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji
20 01 10...rozwiń »
RP/13/2013EKO - TRANS Jan Kurowski
46-082 Kup, ul. Brynicka 16b
NIP: 754-102-22-41
REGON: 531036314
e-mail:
telefon: 77 4695 274
02 03 04 Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa
02 06 01 Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa
03 01 05 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04
03 03 01...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw