Rejestr działalności regulowanej

Urząd Gminy Trawniki
Trawniki 605, 21-044 Trawniki
Numer rejestrowyNazwa firmyDane kontaktoweRodzaj odbieranych odpadów
1/2012Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Łęczna sp. z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54
NIP: 713-020-79-09
REGON: 430525592
e-mail:
telefon: 81 7521044
010408 Odpady żwiru lub skruszone skały inne niż wymienione w 01 0407
010409 Odpadowe piaski i iły
010410 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07
010412 Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin inne ni...rozwiń »
2/2012SITA Wschód sp. z o.o.
20-479 Lublin, Ciepłownicza 6
NIP: 5212755711
REGON: 012845343
e-mail:
telefon: 81 744-93-18
150101 Opakowania z papieru i tektury
150102 Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 Opakowania z drewna
150104 Opakowania z metali
150105 Opakowania wielomateriałowe
150106 Zmieszane odpady opakowaniowe
150107 Opakowania ze szkła
150109 Opa...rozwiń »
4/2012EKOTRAW
21-044 Trawniki, Struża Kolonia 39
NIP: 713-10-05-384
REGON: 430557920
e-mail:
telefon: 81 585 90 29
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06
20 01 01 Papier i tektura
20 01 02 Szkło
20 01 39 Tworzywa sztuczne
20 01 40 Metale
20 02 01 Odpady u...rozwiń »
5/2012Zakład Gospodarki Komunalnej
21-050 Piaski, ul. Armii Krajowej 2
NIP: 713-00-16-894
REGON: 430524747
e-mail:
telefon: 81 582 13 64
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz ...rozwiń »
1/2013Zakład Transportu Komunalnego Grzegorz Kosior
21-003 Ciecierzyn, Dys 266
NIP: 713 001 21 98
REGON: 430535627
e-mail:
telefon: 81 756 12 43
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
2/2013Transport Drogowy i Wywóz Nieczystości Płynnych i Stałych Cios Artur
21-020 Milejów, Bukowa 12
NIP: 713-131-34-53
REGON: 430838368
e-mail:
telefon: 81 7572207
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 ...rozwiń »
3/2013Remondis Świdnik Sp. z o.o.
21-040 Świdnik, Kruczkowskiego 6A
NIP: 713-100-61-94
REGON: 430566935
e-mail:
telefon: 81 751 55 16
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z...rozwiń »
2/2014EKO-KRAS Sp. z o.o.
23-210 Kraśnik, Graniczna 3
NIP: 715-19-14-256
REGON: 060588647
e-mail:
telefon: 81 825 59 66
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
1/2015"FLOREKO" Maciej Bojdziński
03-290 Warszawa, Geodezyjna 80d/11
NIP: 118-164-07-02
REGON: 015160723
e-mail:
telefon: 81 441-51-51
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
2/2015ECLER Wywóz nieczystości Dariusz Gałan
22-600 Tomaszów Lubelski, Łaszczówka ul. Promienna 19
NIP: 921-132-30-12
REGON: 951151731
e-mail:
telefon: 84 66 50 082
02 01 06 Odchody zwierzęce
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
10 01 02 Popioły lotne z węgla
10 01 03 Popioły lotne z torfu i drewna niepoddanego obróbce chemicznej...rozwiń »
3/2015Firma Handlowo Usługowa DANKOR Katarzyna Korpysz
22-200 Włodawa, ul. Przechodnia 15
NIP: 565-142-70-50
REGON: 060159343
e-mail:
telefon: Brak
10 01 01 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z kotłów wymienionych w 10 01 04)
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 07 Opakowania ze ...rozwiń »
1/2017PW Ewa Grzywna-Żmuda
22-100 Zawadówka, Zawadówka 21b
NIP: 563-219-23-15
REGON: 061363040
e-mail:
telefon: Brak
01 01 80 Odpady skalne z górnictwa miedzi, cynku i ołowiu
01 03 08 Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 03 07
01 03 09 Czerwony szlam powstający przy produkcji tlenku glinu inny niż wymieniony w 01 03 07
01 04 08 Odpady żw...rozwiń »
1/2020”APGG” Sp. z o.o.
20-880 Lublin , ul. F. Nowowiejskiego 2/84
NIP: 712 340 72 63
REGON: 387037658
e-mail:
telefon: 601 256 442, 604 460 417
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
2/2020USŁUGI TRANSPORTOWE Gabriel Gorzel
21-040 Świdnik , Kazimierzówka 97
NIP: 713 246 74 48
REGON: 431564217
e-mail:
telefon: (081) 721 66 19, kom. 604 460 41
15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
15 01 03 Opakowania z drewna
15 01 04 Opakowania z metali
15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe
15 01 07 Opakowania ze szkła
15 ...rozwiń »
Realizacja: web-portals.pw