Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 244213
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
polegającego na budowie hali magazynowo - dystrybucyjno - produkcyjnej z modułem biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, obiektami technicznymi oraz wewnętrznym układem...
2021-08-13
OŚGK.6220.12.2021.JK
mazowieckie / pruszkowski / Raszyn Zobacz szczegóły Drukuj kartę
96/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 13 drzew gatunku sosna zwyczajna, rosnących na dz. nr 434 w obrębie ewidencyjnym Mrzeżyno-1
2021-09-22
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.
"Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 1108K w m. Golczowice"
2021-09-23
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 945/1, 945/2 w Bydlinie
2021-09-22
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 945/1, 945/2 w Bydlinie
2021-09-21
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
107/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
rosnącego na działce nr 472 w Kluczach
2021-09-13
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
106/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 504/4 w Ryczówku
2021-09-13
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
234/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na dz. ogrodowej nr 86 na terenie R.O.D. "Międzylesie" w Lesznie.
2021-09-27
OS.6131.192.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
105/2021 decyzje
inne
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
rosnącego na działce nr 64/2 w Jaroszowcu

GPK.6131.105.2021
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
104/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
rosnących na działce nr 2410/3 w Chechle
2021-09-02
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
103/2021 inne wnioski
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
rosnących na działce nr 2620/2 w Chechle
2021-09-01
nie dotyczy
małopolskie / olkuski / Klucze Zobacz szczegóły Drukuj kartę
95/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w...
Dotyczy wpływu ustaleń projektowanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na środowisko
2021-08-23
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
230/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Umorzenie postępowania dla Gminy Tworóg dot. usunięcie krzewów z terenu działki o nr ewid.. 218 obręb Koty
.
2021-08-02
OŚR.613.120.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
229/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Gmina Tworóg usuniecie krzewów z terenu działki o nr ewid.. 218 obręb Koty
.
2021-08-02
OŚR.613.120.2021
śląskie / tarnogórski / Tworóg Zobacz szczegóły Drukuj kartę
94/2021 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko wraz z aneksem.
Prognoza oddziaływania projektu zmiany ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3, gmina Trzebiatów
2021-08-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
93/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z...
Przedmiotem zmiany planu jest zmiana dopuszczalnego przeznaczenia uzupełniającego zabudowy na terenach elementarnych oznaczonych symbolami: 1 UTap, 1a UTap, 2 UTap/h, 3 UTap, 3a UTap, 3b UTap...
2021-08-09
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla projektowanej siedziby Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego na działkach nr 1857/8 i 352/3 obręb 10...
2021-09-21
WSR-II.6220.23.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
92/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu zmiany planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Opinia pozytywna - dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady...
2021-07-19
WOPN-OS.410.124.2021.AM
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie komór na rurociągu magistralnym DN 1000 w Gorzowie Wielkopolskim, którego inwestorem jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp....

WSR-II.6220.11.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
Opinia pozytywna - dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady...
2021-07-23
ZNS.9022.1.3.6.2021
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
89/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady Miejskiej w...
2021-05-31
WOPN-OS.411.38.2021.AM
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
90/2021 zgłoszenia
inne
Ustalenie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko
Prognoza dotyczy projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3 ( zainicjowanego Uchwałą Nr XXXIII/256/21 Rady Miejskiej w...
2021-05-27
ZNS.9022.1.2.1.2021
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie Budynku Centrum Handlu Selgros wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą...
2021-04-14
WSR-II.6220.13.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek: nr 402/28, nr 402/44oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
Przedmiotem planu jest przeznaczenie terenu na cele zieleni parkowej z urządzeniami i obiektami sportu i rekreacji, z ustaleniem zasad zagospodarowania i zabudowy oraz obsługi w zakresie...
2021-08-23
nie dotyczy
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
47/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „Bruszewo I” o łącznej mocy wytwórczej do...

RG.6220.8.2021
podlaskie / wysokomazowiecki / Sokoły Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
opinia projektu planu miejscowego.
Opinia dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek: nr 402/28, nr 402/44oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
2021-07-27
ZNS.9022.1.3.7.2021
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
86/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia projektu planu miejscowego.
Opinia dotyczy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie nr 2 dla działek: nr 402/28, nr 402/44oraz części działek: nr 402/51, nr 402/48
2021-07-12
WOPN-OS.410.121.2021.AM
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
228/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o pozwolenie na budowę.
Budowa kanalizacji kwaśnej huta Miasteczko Śląskie
2021-09-16
BA.6740.2.92.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 262/25, 262/70, 262/71,...
2021-06-28
WSR-II.6220.16.2021
lubuskie / Gorzów Wielkopolski (miasto na prawach powiatu) / Gorzów Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
380/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku świerk pospolity, rosnących na terenie dz. nr 136/2 obręb Biesowice, gm. Kępice
2021-09-24
UM-NPŚ-OŚ.6131.57.2021.TM
pomorskie / słupski / Kępice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.