Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 266532
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
198/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Instalacja do produkcji suchego lodu spożywczego oraz budowa naziemnych zbiorników gazów i instalacji zewnętrznych na dz. nr ewid. 13/9, 16/6 w mieście Płock, ul. Zglenickiego, obręb...
2023-09-06
WKŚ-I.6220.22.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
197/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa i rozbudowa na działce C-11 układu separacji gazów zrzutowych części rafineryjnej ZP ORLEN S.A. w Płocku”
2023-08-11
WKŚ-I.6220.20.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2023 polityki, strategie, plany lub programy
inne
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 71"
Przeznaczenie terenu i zasady zagospodarowania terenu objętego ustaleniami planu

WAU.RPP.6721.4.7.2021.AG
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie drzew
wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie jednego drzewa rosnącego na działce nr 2123/1 obr. Trzebiatów-1, która stanowi pas drogowy drogi wojewódzkiej
2023-07-28
GNRiOŚ.6131.114.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
196/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o zmianę decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zbiorników magazynowych na produkty naftowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie Zakładu Produkcyjnego Orlen S.A. w Płocku ”,
2023-08-10
WKŚ-I.6220.19.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
387/2023 inne dokumenty
inne
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.54.2023.KZ z 21 września 2023 r.
Pismo Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Bydgoszczy znak: BD.RZŚ.4901.54.2023.KZ z 21 września 2023 r. informujące o potrzymaniu opinii dla przedsięwzięcia pn....
2023-09-22
WGK-II.6220.1.4.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2023 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca na usunięcie drzew
Decyzja zezwalająca na usunięcie dwóch drzew gatunku jesion wyniosły, rosnących na działce nr 2/50 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowielice.

GNRiOŚ.6131.119.2023
zachodniopomorskie / gryficki / Trzebiatów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
195/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5 MW do łącznej mocy do 8 MW i budowa magazynu energii elektrycznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr...
2023-08-09
WKŚ-I.6220.17.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
194/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Odbudowa i przebudowa części instalacji przemysłowej Hydroodsiarczania Gudronu (HOG) na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku”
2023-07-17
WKŚ-I.6220.17.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
193/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabudowa układu podgrzewaczy paliwa kierowanego na Elektrociepłownię” na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku

WKŚ-I.6220.14.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
192/2023 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Zabudowa układu podgrzewaczy paliwa kierowanego na Elektrociepłownię” na terenie Zakładu Produkcyjnego ORLEN S.A. w Płocku

WKŚ-I.6220.14.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
381/2023 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia
dla obszaru położonego w rejonie ulic: Juliusza Trzcińskiego, Marulewskiej i Niezapominajki
2023-09-15
WGP-II.6721.1.2021
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
191/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Dostosowanie kotła OOG-320 nr 3 do spalania COO w Zkładzie Elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. w Płocku

WKŚ-I.6220.13.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
190/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa obwałowania przeciwpowodziowego zabezpieczającego Ujęcie wody nad Wisłą w ramach inwestycji PKN ORLEN S.A. o nazwie Odtworzenie obwałowania zabezpieczającego Ujęcie wody nad...

WKŚ-I.6220.12.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
189/2023 postanowienia
inne
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z magazynem energii do 2 MW, na działkach nr 353, 537/3. 537/4 obręb Tokary, Gmina Miasto Płock”

WKŚ-I.6220.11.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
188/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zbiorników naziemnych na gazy techniczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych”, w Płocku, na terenie Zakładu CNH Industrial Polska Sp. z o. o.

WKŚ-I.6220.10.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
187/2023 postanowienia
inne
Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Przeprowadzenie prac bagrowniczych w obrębie Zbiornika Włocławskiego w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego na obszarach przyległych. Lokalizacja: Radziwie/Płock”.

WKŚ-I.6220.8.2023.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa zespołu budynków mieszkalnych wraz z parkingami podziemnymi i nadziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą”, zlokalizowanego w Płocku przy ulicy Kutnowskiej.

WKŚ-I.6220.6.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2023 decyzje
inne
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa ogólnodostępnej stacji tankowania wodorem w Płocku przy ul. Ignacego Łukasiewicza 16”

WKŚ-I.6220.5.2023.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
50/2023 zgłoszenia
ochrona zwierząt oraz roślin
zgłoszenie wycinki drzew
zgłoszenie wycinki 15 szt. drzew gat. dąb i sosna, rosnących na działce rolnej przy ul. ks. Gajdy nr 65 w m. Staniszcze Małe
2023-09-21
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2023 inne dokumenty
inne
opinia
opinia opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Teresin obejmującego dz. ew. nr 138/13, 138/14, 138/7 położone w obrębie Teresin Gaj
2023-09-01
ZNS.9027.2.14.2023AM
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
233/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 drzew przy ul. Drzewnej 2 na działce 1320/263 w Bytomiu
2023-09-18
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
232/2023 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 10 drzew na działkach 5309/34, 5254/34, 2389/1, 4046/128, 2198/1, 5252/34, 2254/53, 2248/48 w Bytomiu.
2023-08-29
nie dotyczy
śląskie / Bytom (miasto na prawach powiatu) / Bytom Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2023 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
Budowa instalacji Pretreatmentu o wydajności 50 t/h wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

WKŚ-I.6220.23.2022.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2023 inne dokumenty
inne
opinia
opinia do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Teresin obejmującego dz. ew. nr 80/6, 81/1 położone w obrębie Granice
2023-09-01
ZNS.9027.2.15.2023
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Góry”
2023-07-13
WKŚ-I.6220.21.2022.ER
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
386/2023 inne dokumenty
inne
Stanowisko Inwestora znak: DC/2023/22024/11 z 22 września 2023 r.
Stanowisko Inwestora znak: DC/2023/22024/11 z 22 września 2023 r. dotyczące pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak: WOO.4221.146.2023.JO.2 z 21 sierpnia 2023 r. w...
2023-09-25
WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
34/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pt. "Rozbudowa i zwiększenie wydajności instalacji oraz dostosowanie instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów...
2023-08-14
nie dotyczy
dolnośląskie / lubański / Lubań (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
385/2023 inne dokumenty
inne
Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: NNZ.9011.2.45.2023 z 20 września 2023 r.
Opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego znak: NNZ.9011.2.45.2023 z 20 września określająca dodatkowa warunki realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa instalacji do termicznego...
2023-09-20
WGK-II.6220.1.3.2023
kujawsko-pomorskie / inowrocławski / Inowrocław (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
182/2023 raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
inne
raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.:
„Rozbudowa drogi gminnej 520022W – ulicy Ośnickiej w Płocku – etap II (w kierunku trasy ks. Jerzego Popiełuszki) wraz z budową drogi publicznej 4KDD, 5KDD i 7KDD (sięgacz) i...
2023-07-04
WKŚ-I.6220.13.2022.KK
mazowieckie / Płock (miasto na prawach powiatu) / Płock Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.