Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 255142
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
126/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-64"
2022-08-08
ST-II.411.75.2022.ZK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-23a"
2022-08-08
ST-II.411.74.2022.ZK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Nowy...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz-56"
2022-08-08
ST-II.411.76.2022.ZK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
123/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Uzgodnienie zakresu i szczegółowości wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz...
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza "Nowy Sącz - 74"
2022-08-08
ST-II.411.77.2022.ZK
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
112/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja umarzająca postępowanie- wnioskodawca wycofał wniosek
Decyzja umarzająca postępowanie- wnioskodawca wycofał wniosek

SOB.613.52.2022
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
111/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z działki o nr ewid. 483/1 obręb Górczyna, decyzja nakazująca dokonanie nasadzeń następczych w ilości 2 szt. drzewami z gat. lipa drobnolistna
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew z działki o nr ewid. 483/1 obręb Górczyna, decyzja nakazująca dokonanie nasadzeń następczych w ilości 2 szt. drzewami z gat. lipa drobnolistna

SOB.613.55.2022
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
91/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na wycięcie jednej wierzby rosnącej a terenie nieruchomości nr ew. 1115, obręb nr 2, ul. Szarych Szeregów
Decyzja zezwalająca na wycięcie jednej wierzby rosnącej a terenie nieruchomości nr ew. 1115, obręb nr 2, ul. Szarych Szeregów

GK.6131.299.2022
łódzkie / Skierniewice (miasto na prawach powiatu) / Skierniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich dla inwestycji polegajacej na
Rozbudowie budynku przetwórni ryb, rozbudowie magazynu suchego oraz budowie wytwórni kremów kosmetycznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 2/30, 2/31, 2/49 obręb Ruś,...
2022-08-01
OŚiP.6220.20.2022.JM
warmińsko-mazurskie / olsztyński / Stawiguda Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt.drzew rosnących w miejscowości Tokarki Pierwsze, gmina Kazimierz Biskupi
Decyzja zezwalająca na usunięcie 5 szt. drzew gat. wierzba krucha (5 szt.), robinia akacjowa (1 szt.), jesion wyniosły (1 szt.), topola osika (1 szt.), rosnących na działce o nr geodezyjnym 49...
2022-08-09
OŚR.6131.1.36.2022
wielkopolskie / koniński / Kazimierz Biskupi Zobacz szczegóły Drukuj kartę
110/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew wielopiennych z działki o nr ewid. 252 obręb m. Szlichtyngowa, decyzja zobowiązująca do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt. drzew z...
Decyzja zezwalająca na usunięcie 2 szt. drzew wielopiennych z działki o nr ewid. 252 obręb m. Szlichtyngowa, decyzja zobowiązująca do dokonania nasadzeń zastępczych w ilości 4 szt. drzew z...

SOB.613.58.2022
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
109/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzewa z gat. świerk pospolity z działki o nr ewid. 149/1 obręb Łupice, decyzja zobowiązująca do dokonania nasadzeń zastępczych jesienią 2022r. 4...
Decyzja zezwalająca na usunięcie 4 szt. drzewa z gat. świerk pospolity z działki o nr ewid. 149/1 obręb Łupice, decyzja zobowiązująca do dokonania nasadzeń zastępczych jesienią 2022r. 4...

SOB.613.60.2022
lubuskie / wschowski / Sława Zobacz szczegóły Drukuj kartę
108/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z działki o nr ewid. 141/61 obręb m. Wschowa
Decyzja zezwalająca na usunięcie krzewów z gat. robinia akacjowa, klon zwyczajny i czeremcha amerykańska z działki o nr ewid. 141/61 obręb m. Wschowa

SOB.613.54.2022
lubuskie / wschowski / Wschowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2022 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy – ul. Fieldorfa i ul. Komorowskiego wraz z prognozą oddziaływania na...
2022-08-12
GPA.6721.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
152/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 173 cm - rosnącego na terenie dz. nr 1 KM 16, przy ul. 23 Marca przy...
2022-07-12
KZ.6131.236.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
165/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji eksploatowanej
w Zakładzie nr 2 przy ul. Komunalnej 15, 37-403 Pysznica
2022-07-21
nie dotyczy
podkarpackie / stalowowolski / Pysznica Zobacz szczegóły Drukuj kartę
161/2022 decyzje
inne
decyzja i obwieszczenie o wydanej decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kaliska Kościerskie, Kościerska Huta i Dobrogoszcz"

OS.6220.4.2022
pomorskie / kościerski / Kościerzyna (gmina wiejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
151/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 suchego drzewa - sosna zwyczajna o obwodzie pnia 168 cm - rosnącego na terenie dz. nr 1/9 KM 24, w Parku...
2022-07-12
KZ.6131.234.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o zmianę decyzji - Pozwolenia na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na przetwarzanie odpadów
Wniosek o zmianę decyzji Starosty Grodziskiego z dnia 18 listopada 2020r. nr OS.6220.4.2020 – pozwolenie na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na...
2022-08-08
nie dotyczy
wielkopolskie / grodziski / Rakoniewice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
150/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 suchego drzewa - klon pospolity o obwodzie pnia 167 cm - rosnącego na terenie dz. nr 104/13 KM 25 w Parku...
2022-07-12
KZ.6131.233.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa
Zezwolenie na usunięcie 1 drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2365, obręb ewidencyjny Police Nr 6
2022-08-12
OŚ.6131.72.2022.Jj
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2022 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji
Wniosek na wycinkę 1 drzewa rosnącego na terenie działki o numerze ewidencyjnym 2365, obręb ewidencyjny Police Nr 6
2022-06-15
OŚ.6131.72.2022.Jj
zachodniopomorskie / policki / Police Zobacz szczegóły Drukuj kartę
149/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
osobie fizycznej na usunięcie 12 m2 krzewu gatunku mirabelka, rosnącego na terenie przy ul. Władysława IV, pod warunkiem wykonania nasadzeń zamiennych.
2022-07-11
KZ. 6131.232.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowano przedsięwzięcia pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, parkingami oraz drogami...
2022-08-04
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2022 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek o wydanie decyzji
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowano przedsięwzięcia pn. "Instalacje do nakładania powłok galwanicznych cynkowych na elementach stalowych i...
2022-04-06
nie dotyczy
mazowieckie / Siedlce (miasto na prawach powiatu) / Siedlce Zobacz szczegóły Drukuj kartę
148/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Dyrekcji Przedszkola nr 8, ul. Jana z Kolna 3 w Sopocie, na usunięcie 1 suchego drzewa - wierzba sp. o obwodzie pnia 120 cm - rosnącego na terenie dz. nr 126, przy ul. Jana z Kolna 3, pod...
2022-07-11
KZ.6131.230.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2022 inne dokumenty
ochrona powietrza
Obwieszczenie Burmistrza Miasta I Gminy Otmuchów o wydaniu postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz nałożeniu...
dot. przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie...
2022-08-11
WK.7.7.2022
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2022 postanowienia
inne
Postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Otmuchów w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
dot. przedsięwzięcia pn. Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 71, 76/3, 76/4 oraz 282/2 w obrębie...
2022-08-11
WK.6220.7.6.2022
opolskie / nyski / Otmuchów Zobacz szczegóły Drukuj kartę
147/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 205 cm - rosnącego na terenie dz. nr 19/2 KM 27, przy ul. Armii...
2022-07-11
KZ.6131.225.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
146/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - dąb czerwony o obwodzie pnia 224 - rosnącego na terenie dz. nr 32/3 KM 27, przy ul. Abrahama 11A, pod...
2022-07-11
KZ.6131.224.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
145/2022 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia 1 drzewa - żywotnik zachodni o obwodzie pnia 80 cm - rosnącego na terenie działki przy ul. Paderewskiego.
2022-07-06
KZ.6131.223.2022.MC
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.