Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 245147
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
315/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew/krzewów
4 drzew iglastych z dz. ew. nr 1/12 ROD Złotniki (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2021-09-22
ROŚ.6131.1.47.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
314/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów
4 drzew iglastych z dz. ew. nr 1/12 ROD Złotniki (obręb Złotniki, gmina Suchy Las)
2021-07-20
ROŚ.6131.1.47.2021
wielkopolskie / poznański / Suchy Las Zobacz szczegóły Drukuj kartę
184/2021 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą
Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Podborze 2” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2707 w miejscowości Podborze

OŚiGK.I.6220.12.2019
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
261/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa przy ul. Michała Kleofasa Ogińskiego 24, dz. nr 65/92 w Lesznie.
2021-10-15
OS.6131.211.2021
wielkopolskie / Leszno (miasto na prawach powiatu) / Leszno Zobacz szczegóły Drukuj kartę
156/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 8/19; obr. 15; ul. Młodzieżowa

WSR.6131.1.50.2021
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
155/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew.
2 drzewa; dz. 8/19; obr. 15; ul. Młodzieżowa
2021-06-30
nie dotyczy
małopolskie / Nowy Sącz (miasto na prawach powiatu) / Nowy Sącz Zobacz szczegóły Drukuj kartę
186/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa/krzewu
20 szt. drzew z działki nr 169/1 o .14 w Świnoujściu
2021-10-12
WOS.6131.170.2021.MB
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
170/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usuniecie drzew
zezwolenie na usuniecie drzew: 1 szt. buk zwyczajny na działce nr 16/3 i 1 szt. buk pospolity na działce nr 16/8 obręb Suchowo, gmina Kalisz Pomorski.

OS-II.613.89.2021.KJ
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
169/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew
wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew: 1 szt. buk zwyczajny na działce nr 16/3 i 1 szt. buk pospolity na działce nr 16/8 obręb Suchowo, gmina Kalisz Pomorski.
2021-09-22
NO.6131.70.2021
zachodniopomorskie / drawski / Kalisz Pomorski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2021 decyzje
inne
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na terenie istniejącej hali znajdującej się na działce nr 72/11, obręb Źródła, gmina Miękinia

KRO.6220.17.2021.08
dolnośląskie / średzki / Miękinia Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów tworzyw sztucznych na terenie istniejącej hali znajdującej się na działce nr 72/11, obręb Źródła, gmina Miękinia.
2021-06-04
KRO.6220.17.2021
dolnośląskie / średzki / Miękinia Zobacz szczegóły Drukuj kartę
125/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Decyzja zezwalająca
Decyzja zezwalająca na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych iż niebezpieczne ponadto umorzono zakres części dotyczącej przetwarzania odpadów dla instalacji zlokalizowanej w Grodzisku...

OS.6220.3.2020
wielkopolskie / grodziski / Grodzisk Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
185/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt drzew
teren nieruchomości dz. 96 o.9
2021-10-12
WOS.6131.169.2021.MS
zachodniopomorskie / Świnoujście (miasto na prawach powiatu) / Świnoujście Zobacz szczegóły Drukuj kartę
87/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
88/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm
decyzja na wycinkę 2 szt. drzew z gatunku wiśnia pospolita o obwodach pni 104 cm, 92 cm, i 2 szt. drzew z gatunku śliwa domowa o obwodach pni 53 cm, 50 cm

nie dotyczy
małopolskie / bocheński / Bochnia (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
124/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
2020-10-12
nie dotyczy
wielkopolskie / grodziski / Grodzisk Wielkopolski Zobacz szczegóły Drukuj kartę
420/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku żywotnik olbrzymi rosnącego na działce nr 191 obręb Smołdzino, gm. Smołdzino..
2021-10-15
GK.V.6131.06.2021
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
135/2021 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja udzielająca pozwolenia firmie Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 67-407 Szlichtyngowa zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152/1, 152/6 i 249/11 obręb m....
Decyzja udzielająca pozwolenia firmie Clement Windows Polska Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 1 67-407 Szlichtyngowa zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 152/1, 152/6 i 249/11 obręb m....

SOB.6224.2.2021
lubuskie / wschowski / Szlichtyngowa Zobacz szczegóły Drukuj kartę
183/2021 postanowienia
ochrona powierzchni ziemi
Postanowienie w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą:
Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Podborze 1” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 3517/5 w miejscowości Podborze.

OŚiGK.I.6220.11.2019
podkarpackie / mielecki / Radomyśl Wielki Zobacz szczegóły Drukuj kartę
41/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powietrza
wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew wniosek o wydanie decyzji na wycinkę 2 szt. drzew gat. tuja oraz 36 m2 krzewów -jałowiec rosnących na działce nr 964/3 obręb Kolonowskie, przy...
na wycinkę 2 szt. drzew gat. świerk na działce nr 1794 obręb Kolonowskie, przy ul. Piastowskiej
2021-10-11
nie dotyczy
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
40/2021 decyzje
ochrona powietrza
Decyzja
Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku tuja oraz krzew jałowca płożącego rosnącego na działce ewidencyjnej nr 963/4 przy ul....

Gmk.6131.15.2021
opolskie / strzelecki / Kolonowskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
176/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o., ul. Morska 350A w Gdyni, na usunięcie 36 drzew i skupisk drzew rosnących wzdłuż linii kolejowej nr 250 w Sopocie, pod warunkiem wykonania...
2021-09-27
KZ.6131.196.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
175/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Skłodowskiej - Curie 11 w Sopocie, na usunięcie 1 zamierającego drzewa - brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 130 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul....
2021-09-27
KZ.6131.194.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
174/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 zagrażającego drzewa - robinia akacjowa o obwodzie pnia 186 cm - rosnącego w alei przy ul. Polnej, na dz. nr 7/16...
2021-09-27
KZ.6131.193.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
173/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja sprzeciw
wobec zamiaru zgłoszenia przez osobę fizyczną zamiaru usunięcia 1 drzewa - sosna zwyczajna o obwodzie pnia ok.100 cm - rosnącego na terenie posesji przy ul. Abrahama.
2021-09-27
KZ.6131.191.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 decyzje
inne
decyzja nr 4/2021
budowa budynku produkcyjno–magazynowego z częścią socjalno-biurową i portiernią wraz z urządzeniami budowlanymi dz. nr ewid. 36/2, 37, 38 obr 0016 Paprotnia
2021-10-15
MIŚ.6220.1.2021
mazowieckie / sochaczewski / Teresin Zobacz szczegóły Drukuj kartę
172/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja zezwalająca
Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Karlikowska 6 w Sopocie, na usunięcie 1 suchego drzewa - świerk pospolity o obwodzie pnia 95 cm - rosnącego na terenie dz. nr 40/2, przy ul. Karlikowskiej 6, pod...
2021-09-27
KZ.6131.190.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
419/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z terenu nieruchomości stanowiących własność gminy.
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunku daglezja zielona, rosnących na działce nr 506 obręb Gardna Wielka, gm. Smołdzino.
2021-10-15
GK.V.6131.07.2021
pomorskie / słupski / Smołdzino Zobacz szczegóły Drukuj kartę
171/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
decyzja nie zezwalająca
Zarządowi Dróg i Zieleni w Sopocie, Al. Niepodległości 930, na usunięcie 1 drzewa - buk zwyczajny o obwodzie pnia 158 cm - rosnącego na terenie dz. nr 62/2 KM 23, na skarpie przy ul....
2021-09-27
KZ.6131.189.2021.OB
pomorskie / Sopot (miasto na prawach powiatu) / Sopot Zobacz szczegóły Drukuj kartę
204/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów
wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa rosnącego na terenie działki nr 465 obręb nr 2 Szczawienko w Wałbrzychu.

BŚK.6131.217.2021, 40/Z/2021
dolnośląskie / wałbrzyski / Wałbrzych Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.