Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 4040
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
82/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. „ Przebudowa i rozbudowa stacji paliw o dwie wiaty z wysepkami, dystrybutorami, infrastrukturą techniczną w Świdnicy...
2021-10-13
GPA.6730.1.9.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
81/2021 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Świdnicy - ul. Towarowa - Składowa, ograniczonego od północy ul. Mikołaja Kopernika od wschodu...
2021-07-02
GPA.6721.1.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
80/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-06-24
WGO.6233.4.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
79/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 44/21
Zezwolenie na usunięcie zamierającej brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.90.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
78/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zamierającej brzozy brodawkowatej z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 7 w Świdnicy

BOŚ.6131.90.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
77/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 43/21
Zezwolenie na usunięcie świerka kłującego oraz żywotników z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 8 w Świdnicy

BOŚ.6131.88.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
76/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka kłującego oraz żywotników z terenu posesji przy ul. M.Skłodowskiej Curie 8 w Świdnicy

BOŚ.6131.88.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
75/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 42/21
Zezwolenie na usunięcie sosny, świerka i cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 599 ROD"Pod Grzybem" przy ul.Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.77.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
74/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie sosny, świerka i cyprysika z terenu ogródka działkowego nr 599 ROD"Pod Grzybem" przy ul.Prądzyńskiego w Świdnicy

BOŚ.6131.77.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
73/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 39/21
Zezwolenie na usunięcie zamierającego świerka pospolitego z terenu posesji przy ul. Śląskiej 17 w Świdnicy

BOŚ.6131.72.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
72/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie zamierającego świerka pospolitego z terenu posesji przy ul. Śląskiej 17 w Świdnicy

BOŚ.6131.72.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
71/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 38/21
Zezwolenia na usunięcie jabłoni purpurowej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 117-123 w Świdnicy

BOŚ.6131.71.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
70/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie jabłoni purpurowej z terenu posesji przy ul. Prądzyńskiego 117-123 w Świdnicy

BOŚ.6131.71.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
69/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 33/21
Zezwolenie na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Dębowej 9-11-13 w Świdnicy

BOŚ.6131.68.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
68/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie świerka z terenu posesji przy ul. Dębowej 19-11-13 w Świdnicy

BOŚ.6131.68.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-06-14
WGO.6233.3(1).2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-05-27
WGO.6233.2.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
65/2021 inne wnioski
inne
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Świdnica
2021-05-20
WGO.6233.1(1).2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
64/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 32/2021
Zezwolenie na usunięcie obumarłego jarzębu szwedzkiego z terenu posesji przy ul. P.Skargi 16 w Świdnicy
2021-05-19
BOŚ.6131.207.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
63/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie obumarłego jarzębu szwedzkiego z terenu posesji przy ul. P.Skargi 16 w Świdnicy

BOŚ.6131.207.2020
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
62/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 31/2021
Zezwolenie na usunięcie brzozy z terenu działki nr 178 przy ul. Pafalu 26 w Świdnicy
2021-05-18
BOŚ.6131.57.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
61/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie brzozy z terenu działki nr 178 przy ul. Pafalu 26 w Świdnicy
2021-04-27
BOŚ.6131.57.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
60/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 30/21
Zezwolenie na usunięcie czteropniowej robinii akacjowej oraz klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Lipowej w Świdnicy
2021-05-07
BOŚ.6131.66.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
59/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie czteropniowej robinii akacjowej oraz klonu zwyczajnego z posesji przy ul. Lipowej w Świdnicy
2021-05-06
BOŚ.6131.66.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 29/21
Zezwolenie na usunięcie 6 szt. świerków pospolitych z posesji przy ul. Rolniczej 12 i ul.Kilińskiego 65 i 67 w Świdnicy
2021-05-06
BOŚ.6131.50.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 6 szt. świerków pospolitych z posesji przy ul. Rolniczej 12 i ul.Kilińskiego 65 i 67 w Świdnicy
2021-04-06
BOŚ.6131.50.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 28/21
Zezwolenie na usunięcie żywotnika zachodniego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-05-04
BOŚ.6131.58.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
55/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika zachodniego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.58.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
54/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja nr 27/21
Zezwolenie na usunięcie żywotnika olbrzymiego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-05-04
BOŚ.6131.60.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
53/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie żywotnika olbrzymiego z Cmentarza Parafialnego przy al. Brzozowej w Świdnicy
2021-04-21
BOŚ.6131.61.2021
dolnośląskie / świdnicki / Świdnica (gmina miejska) Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.