Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 5274
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
296/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa stacji paliw ul. Batalionów Chłopskich działki: 2169/24, 2171/24, 2170/24 Tarnowskie Góry.
2021-08-11
BA.6740.8.712.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
295/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry-Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach na usuniecie drzew z terenu działki o nr ewid. 2071/52 (obręb Stare Tarnowice)
.
2021-10-22
OŚR.613.171.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
294/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry-Przedszkola nr 22 w Tarnowskich Górach na usuniecie drzew z terenu działki o nr ewid. 2071/52 (obręb Stare Tarnowice)
.
2021-10-22
OŚR.613.171.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
293/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o numerach ewid.: 3287/2, 1893/16, 4868/12, 2175/2, 4022/124, 306/115 (obręb Tarnowskie Góry), 2590/73 (obręb...
.
2021-09-16
OsR.613.151.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
292/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew rosnących na działkach o numerach ewid.: 3287/2, 1893/16, 4868/12, 2175/2, 4022/124, 306/115 (obręb Tarnowskie Góry), 2590/73 (obręb...
.
2021-09-16
OŚR.613.151.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
291/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 2 na działkach o numerach: 715/199, 913/204.
2021-08-16
BA.6740.4.268.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
290/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 4 na działce o numerze 216/77.
2021-08-16
BA.6740.4.269.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
289/2021 decyzje
inne
Pozwolenie na budowę.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW - Wieszowa 1 na działkach o numerach: 715/199, 913/204.
2021-08-16
BA.6740.4.271.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
288/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Świerklaniec na usunięcie 5 drzew
z terenu działki o nr ewid. 862/25 obręb Orzech, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.

OŚR.613.133.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
287/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Świerklaniec o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
z terenu działki o nr ewid. 862/25 obręb Orzech, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Świerklaniec.
2021-08-31
GK.6131.2.9.2021
śląskie / tarnogórski / Zobacz szczegóły Drukuj kartę
286/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2208/157 obręb Orzech
.
2021-10-05
OŚR.613.161.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
285/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Świerklaniec na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 2208/157 obręb Orzech
.
2021-10-05
OŚR.613.161.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
284/2021 koncesje, pozwolenia, zezwolenia
ochrona powierzchni ziemi
zm. decyzji Nr 1343/OS/2015 Marszałka Woj. Śl. z dnia 31.07.2015 r. znak CZ-OS-GO.7244.6.2014 (mienioną decyzją Starosty Tarnogórskiego z dn. 02.04.2020 r. OŚR.6233.4.2019 oraz z dn....
udzielająca spółce PREMEDIA S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Zagórskiej 159 zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów
2021-08-18
OŚR.6233.7.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
283/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Przedszkola nr 5 w Tarnowskich Górach na usuniecie drzewa z terenu działki nr 577/186 obręb Lasowice
.
2021-10-07
OŚR.613.160.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
282/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie dla Gminy Tarnowskie Góry - Przedszkola nr 5 w Tarnowskich Górach na usuniecie drzewa z terenu działki nr 577/186 obręb Lasowice
.
2021-10-07
OŚR.613.160.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
280/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usuniecie drzew z terenu działki nr 1487/108 obręb Lasowice
.
2021-10-04
OSR.613.158.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
281/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenie na usuniecie drzew z terenu działki nr 1487/108 obręb Lasowice
.
2021-10-04
OŚR.613.158.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
278/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Miasteczko Śląskie o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew rosnących na działce o nr ewid. 1540/123 obręb Miasteczko Śląskie
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy.
2021-10-22
M.6131.59.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
279/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Miasteczko Śląskie na usunięcie 21 drzew z terenu działki o nr ewid. 1540/123 obręb Miasteczko Śląskie,
stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Miasteczko Śląskie.

OŚR.613.168.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
277/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenia dla Gminy Tarnowskie Góry na usunięcie drzew z terenu działek o nr ewid. 5498/26, 5732/28 (obręb Tarnowskie Góry) w związku z inwestycją zagospodarowania terenu przestrzeni...
.
2021-08-04
OŚR.613.127.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
274/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zezwalająca Gminie Tarnowskie Góry na usunięcie 1 drzewa gatunku klon jawor z działki o nr ewid. 295/194 obręb Tarnowskie Góry,
stanowiącej własność Gminy Tarnowskie Góry.

OŚR.613.150.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
273/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Decyzja zmieniająca decyzję ostateczną Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.10.2020 o symbolu OŚR.613.100.2020
w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.

OŚR.613.152.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
272/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek Gminy Tarnowskie Góry o zmianę decyzji ostatecznej Starosty Tarnogórskiego z dnia 23.10.2020 r. o symbolu OŚR.613.152.2021
w zakresie zmiany terminu wykonania nasadzeń zastępczych.
2021-09-27
GLr.7021.144.2020
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
270/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 16 udzielone p. Grzegorzowi Łuczakowi działającemu w obrocie prawnym jako...
.
2021-08-25
OŚR.6233.6.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
271/2021 decyzje
ochrona powierzchni ziemi
Zmiana zezwolenia na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w Tarnowskich Górach przy ul. Kościelnej 16 udzielone p. Grzegorzowi Łuczakowi działającemu w obrocie prawnym jako...
.
2021-08-25
OŚR.6233.6.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
269/2021 wnioski o wydanie decyzji
ochrona zwierząt oraz roślin
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie 1 drzewa gat. klon jawor
z działki o nr ewid. 295/194 obręb Tarnowskie Góry, stanowiącej własność i będącej w posiadaniu Gminy Tarnowskie Góry.
2021-09-24
Ś.6131.1.14.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
268/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Rozbudowa ulicy Grzybowej.
2021-10-17
BA.6740.8.946.2021
śląskie / tarnogórski / Tarnowskie Góry Zobacz szczegóły Drukuj kartę
267/2021 wnioski o wydanie decyzji
inne
Pozwolenie na budowę.
Rozbudowa ul. św. Marka
2021-10-18
BA.6740.2.107.2021
śląskie / tarnogórski / Miasteczko Śląskie Zobacz szczegóły Drukuj kartę
266/2021 zgłoszenia
inne
Zgłoszenie budowy.
Sieć kanalizacji sanitarnej.
2021-10-15
BA.6743.16.60.2021
śląskie / tarnogórski / Świerklaniec Zobacz szczegóły Drukuj kartę
265/2021 decyzje
ochrona zwierząt oraz roślin
Zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działki o nr ewid. 1/50 obręb Szałsza Gmina Zbrosławice
.
2021-07-21
OŚR.613.119.2021
śląskie / tarnogórski / Zbrosławice Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.