Czy jesteś pewien że chcesz bezpowrotnie usunąć tą kartę?

Wyszukiwanie kart informacyjnych

Liczba wyświetlanych pozycji: 592
Nr karty Rodzaj / Temat dokumentu Nazwa / zakres dokumentu Data / znak sprawy Lokalizacja Opcje
21/2020 decyzje
inne
decyzja nr 6/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„„Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łowieckiej i Zagajnikowej w miejscowości Ciele, mina Białe Błota, dz. o nr ewid. 119/2, 192 i 101/3 obręb Ciele”

OŚ.6220.35.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
20/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa pompowni III stopnia na terenie SUW w Łochowie wraz z adaptacją istniejącej infrastruktury na działce o nr ewid. 246/11 w m. Łochowo, gm. Białe Błota"

OŚ.6220.24.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
19/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 128/9 w miejscowości Łochowo, gmina Białe Błota"
2020-08-12
OŚ.6220.20.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
18/2020 decyzje
inne
decyzja nr 5/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów, na działce o nr ewid. 168/50, m. Lisi Ogon"

OŚ.6220.3.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
17/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Rozbudowa drogi gminnej nr 051789C ulica Zagajnikowa w Prądkach i ulica Farmerska w Cielu odcinek I około 1,8 km oraz drogi gminnej nr 050643C ulica Osiedle w Cielu odcinek II około 0,4 km”
2020-06-22
OŚ.6220.14.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
16/2020 decyzje
inne
decyzja nr 4/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr...

OŚ.6220.5.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
15/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa 63 budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz dróg wewnętrznych na działkach o nr ewid. 39 i 61/1 w m. Prądki, gm. Białe Błota"
2020-07-13
OŚ.6220.15.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
14/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Centrum produkcyjno-magazynowo-usługowe z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na części działek o nr ewid. 263/4, 265, 266/1, 258/24, 262/1 obręb...
2020-06-25
OŚ.6220.13.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
13/2020 decyzje
inne
decyzja nr 3/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Zwiększenie produkcji na instalacji do przetwórstwa owoców i warzyw (do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i dystrybucji bakalii, suszonych owoców, przekąsek i snacków) na działce...

OŚ.6220.42.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
12/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Wydobywanie kopaliny metodą odkrywkową na terenie gruntów leśnych ze złoża pisaków kwarcowych "Zielonka' na części działek nr 363/7, 12247/1, 12174/2 obręb Zielonka, gm....
2020-04-02
OŚ.6220.8.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
11/2020 decyzje
inne
decyzja nr 2/2020 o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa centrum spedycyjnego – obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota" - Inwestor: Transport i Spedycja MICH-TRANS Michał Olszewski

KOŚ.6220.22.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
10/2020 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dotyczy inwestycji pn.:
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów,na terenie dz. nr 168/50 obr. Lisi Ogon gm. Białe Błota"

OŚ.6220.3.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
9/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji i warsztatu napraw pojazdów,na terenie dz. nr 168/50 obr. Lisi Ogon gm. Białe Błota"
2020-01-21
OŚ.6220.3.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
8/2020 decyzje
inne
decyzja nr 1/2020 o umorzeniu postępowania
„Przebudowa istniejącej wiaty na halę produkcji prefabrykowanych, żelbetowych elementów ściennych” zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 44/62 i 44/65 na terenie zakładu DEPENBROCK...
2019-05-15
OŚ.6220.14.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
7/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Budowa magistrali wodociągowej w ulicy Łowieckiej i Zagajnikowej w miejscowości Ciele, gmina Białe Błota, dz. o nr ewid. 119/2, 192 i 101/3, obręb Ciele"
2019-10-25
OŚ.6220.35.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
6/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Zwiększenie produkcji na instalacji do przetwórstwa owoców i warzyw (do prażenia, smażenia, pakowania, handlu i dystrybucji bakalii, suszonych owoców, przekąsek i snacków) na działce...
2019-12-13
OŚ.6220.42.2019
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
5/2020 decyzje
inne
decyzja nr 3/2019 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań
„Budowa automatycznej linii wannowej do przygotowania powierzchni aluminium i malowania proszkowego z wykorzystaniem istniejącej zabudowy produkcyjnej wraz z dobudową pomieszczenia...
2018-12-13
KOŚ.6220.1.2018
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
4/2020 decyzje
inne
decyzja nr 3/2019 o umorzeniu postępowania
„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku szkoły przy ul. Centralnej 27 w Białych Błotach (działka nr ewid. 2157, położona w obrębie geodezyjnym Białe Błota)"
2019-03-08
OŚ.6220.6.2019.OŚ
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
3/2020 wnioski o wydanie decyzji
inne
wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
„Przebudowa istniejącej wiaty na halę produkcji prefabrykowanych, żelbetowych elementów ściennych” na terenie DEPENBROCK Polska Sp. z o.o. Sp. K. przy ul. Betonowej w m. Białe Błota
2019-09-20
OŚ.6220.14.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
2/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec".

NNZ.42.1.BB.1.2020
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
1/2020 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opinia dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec".

WOO.410.5.2020.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
67/2018 prognozy oddziaływania na środowisko
inne
Prognoza oddziaływania na środowisko
Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec".
2018-05-24
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
66/2018 projekt polityk, strategii, planów lub programów
inne
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec".
2018-05-24
nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
58/2016 analizy, opracowania ekofizjologiczne, wyniki badań i pomiarów
inne
Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokumentacja sporządzona na potrzeby zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla "Murowaniec" charakteryzuje poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze nim...

nie dotyczy
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
57/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla...

NNZ.42.1.BB.7.2016
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
56/2016 inne dokumenty
inne
Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla...

WOO.411.34.2016.AG
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
24/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dotyczy inwestycji pn.:
„Przedsięwzięcie polegające na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427/2 w Lisim...

OŚ.6220.8.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
23/2019 inne dokumenty
inne
Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i udziale społeczeństwa dotyczy inwestycji pn.:
„Budowa zespołu hal magazynowo - dystrybucyjnych z wewnętrznym układem komunikacyjnym i towarzyszącą infrastrukturą w miejscowości Przyłęki przy ul. Biznesowej, na terenie działek nr...

OŚ.6220.5.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
22/2019 postanowienia
inne
Postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla:
„Przedsięwzięcie polegające na zmianie asortymentu produkcji ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w istniejącej hali produkcyjno-magazynowej na działce nr 427/2 w Lisim...

OŚ.6220.8.2019.OŚ5
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
21/2019 strategiczne oceny oddziaływania na środowisko
inne
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy dotycząca zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pozytywna opinia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Jałowcowej i Antoniego Przysieckiego w miejscowości Przyłęki, gmina Białe Błota.
2019-02-06
WOO.410.10.2019.KB
kujawsko-pomorskie / bydgoski / Białe Błota Zobacz szczegóły Drukuj kartę
Realizacja: web-portals.pw
Na wielu stronach internetowych, także u nas, wykorzystywane są cookies (ciasteczka). Służą one m.in. do tego, by się zalogować. Nowe regulacje prawne zobowiązują nas do poinformowania Cię o tym w wyraźniejszy, niż dotąd, sposób. Dalsze korzystanie z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będzie oznaczało, że zgadzasz się na ich wykorzystywanie.